Prezydent miasta skierował kierowcę na kontrolne sprawdzenie jego kwalifikacji do prowadzenia pojazdów. Przyczyną było otrzymanie przez niego łącznie 28 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Kierowca wyjaśnił, iż uczestniczył w szkoleniu, którego odbycie miało zmniejszyć liczbę uzbieranych przez niego punktów karnych. W związku z tym ilość punktów powinna zostać zmniejszona o 6.

WSA wyjaśnił, iż rzeczywiście odbycie szkolenia powoduje zmniejszenie liczby punktów otrzymanych za naruszenia prawa ruchu drogowego, jednak jedynie w sytuacji, gdy szkolenie rozpoczęło się przed przekroczeniem limitu 24 punktów karnych.

Natomiast w rozpatrywanej sprawie kierowca odbył szkolenie już po przekroczeniu przez niego 24 punktów.

WSA podkreślił, iż każdy ma możliwość uzyskania od Policji ustnej informacji lub zaświadczenia o wpisach w ewidencji dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Bierna postawa kierowcy, czekającego na informację o liczbie posiadanych punktów karnych wykazuje brak dbałości o swoje interesy. Szczególnie w sytuacji, gdy kierowca miał świadomość, że popełnił już kilka wykroczeń, za które otrzymał punkty karne – uznał WSA.

Wyrok WSA w Łodzi z 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Łd 151/14, nieprawomocny