Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Sprawa dotyczyła opodatkowania przez wójta linii telekomunikacyjnych należących do spółki.


Spółka odwołała się od decyzji.

Jej zdaniem ułożenie linii kablowej w kanalizacji kablowej nie jest procesem budowlanym, w związku z czym linie te nie stanowią budowli, ani części składowej całości techniczno-użytkowej budowli.

W przypadku kanalizacji kablowej i linii kablowych położonych w tej kanalizacji, częścią budowlaną infrastruktury telekomunikacyjnej jest tylko kanalizacja kablowa i to ona jest budowlą – wyjaśniła.

Organ odwoławczy nie zgodził się z taką interpretacją.

Odmiennie niż spółka przyjął, że sieć uzbrojenia terenu w postaci telekomunikacyjnych linii kablowych jest budowlą. W konsekwencji stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Zdaniem WSA rozpatrującego sprawę, organy słusznie przyjęły, iż w przypadku sieci telekomunikacyjnej budowlą jest zbiór poszczególnych elementów konstrukcyjnych, urządzeń i instalacji, połączonych w celu realizacji określonego zadania.

Linia kablowa stanowi taki właśnie element budowli, bez względu na sposób połączenia z siecią, czy innym jej elementem.

W tym kontekście nie ma znaczenia również dokonywanie ustaleń, które składniki sieci są jej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Skoro opodatkowaniu podlega każdy z elementów budowli, oznacza to, że opodatkowaniu podlega również linia kablowa – wyjaśnił WSA.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 15 września 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 925/14, nieprawomocny