Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 4 czerwca 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która dokonuje zakupu towarów lub usług, zaś faktura dokumentująca te transakcje zostanie otrzymana z opóźnieniem, np. po kilku miesiącach od daty transakcji. Spółka uznała, że w takiej sytuacji będzie ona uprawniona do dokonania odliczenia VAT naliczonego w związku z zakupem towaru lub usługi w miesiącu otrzymania faktury dokumentującej ten zakup bądź w dwóch kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym otrzymano fakturę.

Fiskus zgodził się ze spółką. Z przepisów ustawy o VAT wynika, że po stronie nabywcy prawo do odliczenia VAT pojawia się, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

- u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy,

- nabywca otrzymał fakturę dokumentującą nabycie towarów bądź świadczenie usług.

Prawo do odliczenia powstaje wówczas w rozliczeniu za okres:

- w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli w tym czasie podatnik otrzymał fakturę dokumentującą transakcję,

- w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą transakcję, bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych następujących po okresie, w którym otrzymano fakturę, w sytuacji, gdy w okresie rozliczeniowym, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, bądź w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, podatnik nie otrzymał faktury dokumentującej transakcję.

Podsumowując, w przedstawionej sytuacji, tzn. w przypadku otrzymania faktury dokumentujących transakcję z kilkumiesięcznym opóźnieniem spółka będzie uprawniona do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego w miesiącu otrzymania faktury bądź w jednym z dwóch kolejnych miesięcy, następujących po miesiącu otrzymania faktury.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 czerwca 2014 r., ILPP2/443-271/14-2/MN

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego