Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2014 r. Wątpliwości spółki wnioskującej o interpretację wzbudziła kwestia, czy dojazd pracownika z/do miejsca zamieszkania do/z pracy w celu zapewnienia parkowania służbowego samochodu należy traktować jako usługę w rozumieniu ustawy o VAT, a tym samym uwzględniać odcinek dojazdu w podstawie opodatkowania.

Zgodnie z wyjaśnieniami organu podatkowego, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Gdy pracodawca udostępnia pracownikom samochody służbowe, z przeznaczeniem na dojazdy do pracy i z pracy, świadczy na ich rzecz usługę, która służy celom prywatnym pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi transportu do pracy. Jeżeli jednak dobrowolnie ułatwia dotarcie z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, poprzez przekazanie samochodu służbowego do wykorzystania w tym celu, niewątpliwie świadczy usługę na rzecz pracownika.

W konsekwencji, odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych (przejazdy z miejsca pracy do miejsca zamieszkania i odwrotnie), stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT i powinno być uwzględniane w podstawie opodatkowania tym podatkiem.

W odniesieniu do wątpliwości spółki w przypadku nieodpłatnego udostępniania pracownikom samochodów, organ wskazał, że w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednocześnie, wyłączenie z opodatkowania dotyczy użytku na cele inne niż działalność gospodarcza samochodów osobowych nabytych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do których przysługiwało ograniczone odliczenie VAT.

Z uwagi na to organ stwierdził, że nieodpłatne udostępnianie pracownikom samochodów osobowych do celów prywatnych, użytkowanych przez spółkę na podstawie umowy leasingu, w przypadku gdy spółce przysługuje ograniczone prawo do odliczenia w zw. z nabyciem samochodów osobowych – nie podlega opodatkowaniu VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2014 r., IPPP1/443-358/14-2/EK

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego