W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się podatniczka, która zamieszkuje wraz z małżonkiem w mieszkaniu rodziców męża. Rodzice zamierzają dokonać darowizny tego mieszkania na rzecz męża w formie aktu notarialnego. Jednocześnie, tj. w tym samym akcie notarialnym, mąż zamierza przekazać w formie darowizny połowę własności tego mieszkania na rzecz podatniczki.

Zdaniem podatniczki w przypadku dokonania darowizny przez męża na jej rzecz zostaną spełnione ustawowe warunki dotyczące zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. I bez znaczenia dla skutków podatkowych w zakresie podatku od spadków i darowizn pozostaje fakt dokonania darowizny mieszkania przez rodziców męża na jego rzecz oraz darowizny męża na rzecz podatniczki w ramach jednego aktu notarialnego.

Fiskus potwierdził to stanowisko i uznał, że darowizna połowy własności mieszkania dokonana przez męża na rzecz swojej żony będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na podatniczce nie będzie też ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, z uwagi na fakt, że umowa darowizny mieszkania będzie zawarta w formie aktu notarialnego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2014 r., IPPB2/436-309/14-2/MZ

Zobacz też: 2 darowizny, 1 akt notarialny, 0 podatku

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego