W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca w sprawie skutków podatkowych wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu. Przedsiębiorca był zmuszony rozwiązać umowę leasingu operacyjnego elektrowni wiatrowej poprzez wcześniejszy wykup przedmiotu leasingu z powodu coraz większych wymagań banku finansującego. Przedsiębiorca znalazł bank, który spłaci za niego resztę zobowiązania i leasing zakończy, a tym samym udzieli przedsiębiorcy kredytu.

Przedsiębiorca uznał, że opłaty leasingowe ustalone w umowie leasingu poniesione do czasu rozwiązania umowy są kosztem uzyskania przychodów. Natomiast od momentu wykupu elektrowni wiatrowej, kosztem uzyskania przychodu będzie amortyzacja naliczana zgodnie z obowiązującym przepisami.

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem i wskazał, że w sytuacji, gdy w czasie krótszym od okresu podstawowego nastąpi rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego nie powstanie obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów o poniesione do tego czasu wydatki na spłatę rat leasingowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 czerwca 2014 r., ITPB1/415-352/14/WM

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego