Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lipca 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która oferuje swoim klientom (także zagranicznym) świadczenie kompleksowych usług związanych z organizacjami konferencji oraz szkoleń (tzw. pakiet konferencyjny") oraz usługi dodatkowe.

W skład „pakietu konferencyjnego”, wchodzą:

- zakwaterowanie w hotelu,

- pełne wyżywienie dla uczestników konferencji,

- wynajem sal konferencyjnych ze sprzętem technicznym,

- usługi parkingowe,

- udostępnienie mediów,

- przygotowanie wystroju sal konferencyjnych,

- obsługa logistyczna konferencji.

Natomiast usługi dodatkowe, które na żądanie klienta może świadczyć spółka to:

- organizacja czasu wolnego od zajęć merytorycznych (np. występy artystyczne, zwiedzanie miasta, usługi SPA, etc.),

- transport uczestników konferencji w związku z organizacją czasu wolnego.

Po wykonaniu usługi organizacji konferencji spółka wystawia fakturę. Zdaniem spółki usługa ta nie będzie podlegała VAT na terytorium Polski, bowiem miejscem świadczenia usługi będzie siedziba nabywcy usługi, która znajduje się poza granicami Polski. Spółka uznała więc, że jest uprawniona do wystawiania faktur VAT „bez naliczania do ceny usługi podatku od towarów i usług”, jednocześnie umieszczając adnotację: „odwrotne obciążenie".

Fiskus uznał, że stanowisko to jest nieprawidłowe. Według organu podatkowego miejsce świadczenia dla usług stanowiących kompleksową usługę organizacji konferencji lub szkolenia oraz usług dodatkowych należy ustalić odrębnie, według zasad właściwych dla tych czynności. W odniesieniu do miejsca świadczenia i opodatkowania usług stanowiących kompleksową usługę organizacji konferencji lub szkolenia, istotnie zastosowanie znajdzie ogólna zasada zawarta w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji ww. usługa nie podlega VAT na terytorium Polski, bowiem miejscem świadczenia tej usługi będzie terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast dla wykonywanych dodatkowych usług, tj. organizacji czasu wolnego od zajęć merytorycznych (np. występów artystycznych, zwiedzania miasta, usług SPA, etc.), czy transportu uczestników konferencji w związku z organizacją czasu wolnego, dla ustalenia miejsca ich świadczenia i opodatkowania, świadczonych na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ustawy, zastosowanie znajdzie zasada ogólna określona w art. 28b ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że ww. usługi nie stanowią usług turystyki. Ww. usługi, niebędące usługami turystyki, nie podlegają VAT na terytorium Polski, lecz miejscem świadczenia tych usług jest terytorium kraju, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast, jeżeli ww. usługi dodatkowe stanowią usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy, to miejscem ich świadczenia, jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli terytorium Polski.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 lipca 2014 r., ITPP2/443-495/14/AK

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego