Tereny rolnicze bez ochrony przed hałasem

Samorząd terytorialny

Hałas emitowany przez pracujące turbiny wiatrowe nie ma znaczenia dla terenów rolniczych, dla nich bowiem nie określono dopuszczalnych wartości immisji hałasu uznał WSA w Szczecinie.

02.04.2014

Wakacje podatkowe przysługują nie tylko inwestorowi

Wakacjami w podatku od nieruchomości objęte zostały tylko takie budynki (budowle), które posiadają przymiot nowości i to niezależnie od tego czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy...

01.04.2014

SN: kredyt nie ginie, mimo przekształceń banków

Nastąpiła epoka zmian właścicielskich w bankach. Dlatego zdarza się często, ze w innym banku braliśmy kredyt, a w innym musimy go spłacać. Nowy bank, następca prawny starego może od nas żądać spłaty...

01.04.2014

Starosta nie skoryguje punktów karnych kierowcy

Starosta nie ma prawa korygowania punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, wpisanych do ewidencji przez Policję uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

31.03.2014

Akcyza: do wylania piwa potrzebny jest ... celnik

Wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego, który podpisuje protokół zniszczenia tych wyrobów. Inaczej nie będą...

31.03.2014

SA: udział w show zniszczył relacje międzyludzkie

Uczestnictwo osoby publicznej w programie Taniec z gwiazdami nie uchyla bezprawności działania dziennikarzy Super Expresu - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie. - Nie było umowy między skarżącymi a...

29.03.2014

Umorzenie przetargu musi być rzetelnie uzasadnione

Zamówienia publiczne

Zamawiający ma prawo umorzyć postępowanie, jeżeli realizacja zamówienia przestała leżeć w interesie publicznym. Decyzję jednak trzeba umotywować - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

28.03.2014