Warszawski zespół złożył apelację do organu odwoławczego Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA), który 14 sierpnia podtrzymał jednak werdykt pierwszej instancji. W tej sytuacji Legii pozostało tylko zwrócenie się do CAS.

Więcej>>>