MON ma przeprosić bohatera akcji "Zen"

Mocą prawomocnego już wyroku, MON ma przeprosić Aleksandra Makowskiego, głównego uczestnika tajnej operacji Zen w Afganistanie, za bezprawne opisanie go w raporcie z weryfikacji Wojskowych Służb...

24.05.2013

Nabyte ze schroniska psy mogą być zwolnione z opłaty

Samorząd terytorialny

Posiadacze psów nabytych ze schroniska mogą być zwolnieni z opłaty. W tym przypadku zwolnienie ma charakter przedmiotowy, ponieważ o tym, czy dany posiadacz psa będzie objęty zwolnieniem, rozstrzygać...

23.05.2013

Nie każda uchwała gminy może być zaskarżona przez radnego

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym nie daje radnemu prawa do zaskarżenia każdej uchwały gminy, gdyż intencją ustawy nie jest uczynienie z sądu organu odwoławczego, z którego mógłby zawsze korzystać radny w...

23.05.2013