NSA: ogólniki nie wstrzymają egzekucji podatku

Sąd administracyjny nie wstrzyma wykonania decyzji, jeżeli podatnik tylko ogólnikowo wskaże, że egzekucja przyczyni się do wystąpienia dużych strat w prowadzonej przez niego działalności. Tak wynika...

17.03.2014

SN: kara umowna liczona do dnia otwarcia lokalu

Mimo nie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przewidzianego w umowie o roboty remontowe, odsetki od opóźnienia wykonania prac liczy się do dnia otwarcia lokalu - stwierdził Sąd Najwyższy....

17.03.2014

Zawarcie umowy dożywocia nie zwalnia z PIT

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT,...

14.03.2014

Podwykonawca musi wiedzieć, że kiedyś pieniądze otrzyma

Zamówienia publiczne

Generalny wykonawca nie może ustalić z podwykonawcą, że zapłaci mu dopiero wówczas, gdy sam otrzyma pieniądze od inwestora. Chyba, że wprowadzi dodatkowo konkretny termin zapłaty orzekł łódzki Sąd...

14.03.2014

ETS: członek rodziny obywatela UE ma prawo do pobytu

Europejski Trybunał Sprawiedliwości we wczorajszych dwóch wyrokach wyjaśnił zasady dotyczące prawa pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny obywatela Unii w państwie członkowskim...

13.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski