SN: zabroniona klauzula dotyczy tylko ukaranej firmy

Powaga rzeczy osądzonej nie może rozciągać się na podobne lub nawet takie same postanowienia stosowane przez innego przedsiębiorcę w innym wzorcu stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy. - To pozbawia...

21.03.2014

SN: ugoda sądowa okazała się przestępstwem

Sąd ukarał dziadka skazując go na pół roku więzienia za to, że zawarł ugodę ze swoimi wnukami w sprawie przekazania im comiesiecznych alimentów. W ten sposób rozmyślnie pozbawił swego wierzyciela...

20.03.2014

Pieczęć imienna nie zastąpi podpisu

Zamówienia publiczne

Samo przystawienie pieczęci imiennej w formularzu ofertowym nie oznacza zachowania formy pisemnej. Pieczęć nie jest bowiem desygnatem pojęcia własnoręcznego podpisu - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

19.03.2014

UKS może przetwarzać informacje o osobach trzecich

W sprawach karno-skarbowych o nieujawnione dochody urzędy kontroli mają prawo włączać do dowodów akty notarialne i przetwarzać informacje o osobach trzecich, mimo, że sprawa ich nie dotyczy - uznał...

19.03.2014

WSA: skarbówka może przetwarzać dane osób trzecich

W sprawach karno-skarbowych o nieujawnione dochody urzędy kontroli mają prawo włączać do dowodów akty notarialne i przetwarzać informacje o osobach trzecich, mimo, że sprawa ich nie dotyczy - uznał...

19.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski