SN: potwierdził niewinność burmistrza Rabki

Prawo do informacji podlega ograniczeniu, ze względu na prywatność osób fizycznych. Burmistrz Rabki Zdroju nie udzielajac informacji publicznej nie popełniła przestępstwa, a zatem słusznie została...

30.08.2013

NSA: opłata planistyczna nie uwzględnia cen rynkowych

Budownictwo

Opłatę pobieraną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości należy ustalać w dacie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania, a nie na dzień wyceny przed sprzedażą gruntu stwierdził NSA.

30.08.2013

NSA: uzasadnienie wyroku musi być dokładne

Uzasadniając wyrok, sąd administracyjny musi dokładnie wytłumaczyć, dlaczego wydał takie rozstrzygnięcie - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadnienie musi zawierać analizę przepisów i...

29.08.2013

NSA: 23-proc. VAT przy rozbiórce budynku

Budownictwo

Rozbiórka budynku powoduje jego likwidację, a nie budowę, przebudowę, remont, czy modernizację, dlatego jest objęta podstawową, 23-proc. stawką VAT - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny....

28.08.2013

NSA: policjant na "chorobowym" nie traci dodatku

Policjant może przebywać nawet 150 dni w roku na zwolnieniu lekarskim i nie jest to powód do obniżenia mu dodatku - stwierdził NSA. I dodał, że ustawa o policji pełni funkcje ochronną.

28.08.2013

Ryczałt wymaga dwóch oświadczeń

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem winno być złożone odrębnie, co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej...

28.08.2013