NSA: nie można mylić wizy Schengen z wizą krajową

Cofnięcie wizy Schengen odbywa się na podstawie Wspólnego Kodeksu Wizowego, a nie przepisów krajowych - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczył Ukrainki zatrzymanej na przejściu...

23.01.2014

NSA: nie wolno fałszywie reklamować produktu

Nie można w ulotkach reklamowych i w internecie podawać fałszywego składu produktu - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Taka reklama wprowadza konsumenta w błąd, bo sugeruje, że produkt ma...

22.01.2014

Strasburg: służba wojskowa bywa nieludzka

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 21 stycznia br. uznał, iż obowiązkowa służba wojskowa w przypadku osoby z zaburzeniami lękowymi sprowadziła się do nieludzkiego i upokarzającego jej...

22.01.2014

NSA: organ nadzoru nie jest ograniczony żadnym terminem

Samorząd terytorialny

Upływ terminu do wydania przez radę uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego nie zamyka drogi do wydania przez organ nadzoru zarządzenia zastępczego uznał NSA w wyroku z 3 grudnia 2013 r.

22.01.2014

NSA: odmowa udostępnienia akt IPN wymaga decyzji

Wnuk walczącego o niepodległy byt Polski dziadka otrzymał od Instytutu Pamięci Narodowej odmowę wglądu w dziennik działań bojowych. NSA nie uwzględnił jego skargi z powodu błędnie napisanej kasacji.

22.01.2014

NSA: minister finansów nie jest doradcą podatkowym

Nie można czynić organowi interpretacyjnemu zarzutu, że nie wskazał, czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym mógł mieć zastosowanie inny przepis, skoro sam wnioskodawca o to nie wnosił....

21.01.2014

WSA: prawidłowość awizowania można reklamować

Samorząd terytorialny

Podważanie prawidłowości awizowania przesyłki doręczonej przez pocztę w postępowaniu administracyjnym wymaga przeprowadzenia procedury reklamacyjnej uznał WSA w Białymstoku.

21.01.2014

Zamawiający może sam zdecydować czy tajemnica istnieje

Zamówienia publiczne

Nie ma obowiązku wzywania wykonawcy do wyjaśnień, jeśli zamawiający jest w stanie samodzielnie stwierdzić, że tajemnica przedsiębiorstwa nie istnieje - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.

20.01.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski