SA: umowy o dotacje powinny być precyzyjne

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamiast pomagać młodym rolnikom, każe zwracać przyznane pieniądze z powodu 3-dniowego opóźnienia w rozliczeniu. Bezzasadnie żąda faktur nawet na...

17.09.2013

CIT: restauracja nie oznacza reprezentacji

Skoro wydatki na drobny poczęstunek podawane podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, to nic nie przemawia za odmową zaliczenia wydatków podatnika...

16.09.2013

Inwestycje na terenach Natura 2000 z ograniczeniami

Realizowanie inwestycji na terenach Natura 2000 nie jest niemożliwe, choć podlega rygorystycznym warunkom - tak można by streścić najważniejsze wnioski wynikające z orzeczeń Europejskiego Trybunału...

16.09.2013

ZAIKS mógł pobierać bezprawnie tantiemy

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnie, czy ZAIKS mógł podpisać ugodę z Kinoteką w sprawie zaprzestania egzekucji komorniczej i rezygnacji z roszczeń z tytułu tantiem dla twórców filmowych....

15.09.2013

SN: wydzierżawiający nie może nadużywać swoich praw

Sąd Najwyższy podważył prawo Łomży do domagania się od jednego z łomżyńskich przedsiębiorców, by przywrócił dzierżawioną przez niego działkę do poprzedniego stanu. Wskazał też, jak miasto miałoby...

13.09.2013