Strasburg: dodatek rodzinny nie tylko dla obywatela

Odmowa przyznania dodatku rodzinnego pracownikowi-imigrantowi ze względu na brak obywatelstwa państwa przyjmującego była dyskryminująca i naruszała prawo do poszanowania życia rodzinnego -uznał...

10.04.2014

Zamawiający bada rzetelność podmiotu trzeciego

Zamówienia publiczne

Zamawiający jest uprawniony do badania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca wykazujący spełnianie warunku wiedzy i...

09.04.2014

Fiskus wydając interpretację nie bada dokumentów

Fiskus wydaje interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wtedy, gdy treść wniosku jest poprawna pod względem formalnym i to niezależnie od tego, czy przedstawiony stan faktyczny jest...

09.04.2014

WSA: odmowa rejestracji pastafarian niezgodna z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił we wtorek decyzje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odmawiające zarejestrowania Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Według sądu...

08.04.2014