Sąd: wspólnik nie może "siłowo" blokować partnera

Jeśli wspólnik spółki jawnej podejmuje działania konkurencyjne na szkodę spółki, to na czas trwania procesu o pozbawienie go prawa samodzielnej reprezentacji spółki, można mu w drodze zabezpieczenia...

22.04.2014

Związek gmin nie jest jednostką samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny

Zarząd oraz zgromadzenie związku gmin nie są organami jednostek samorządu terytorialnego i nieruchomości przez nie zajęte nie podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości uznał WSA w Gdańsku.

21.04.2014

WSA: diagnosta po wyroku nie sprawdzi samochodu

Prawomocny wyrok karny, stanowiący dowód dokonania przez diagnostę fałszywych wpisów w dowodach rejestracyjnych pojazdów, jest podstawą do odebrania mu uprawnień do wykonywania zawodu uznał...

20.04.2014

Nie ma przepisu, nie ma podatku

Milczenie ustawodawcy co do opodatkowania danego stanu faktycznego, niezależnie od tego czy zamierzone, czy wynikające z błędu, stanowi obszar wolny od opodatkowania. Tak stwierdził WSA w Gliwicach z...

18.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski