Faktury mogą być przechowywane w formacie PDF

Dopuszczalne jest, aby kopie faktur przechowywane były wyłącznie w formie elektronicznej z zachowaniem możliwości wydrukowania ich na żądanie organów podatkowych w podziale na okresy rozliczeniowe,...

03.10.2013

TK: każdy ma prawo odwołać się od kary dyscyplinarnej

Każdy powinien móc odwołać się do sądu od kary dyscyplinarnej, niezależnie od tego, czy wykonuje zawód zaufania publicznego i jak został ukarany - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Skargę złożył...

02.10.2013

NSA: radny może dorabiać w budynku należącym do gminy

Samorząd terytorialny

Radny może prowadzić prywatne zajęcia muzyczne w budynku należącym do gminy - orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że nie narusza to przepisów o zakazie prowadzenia działalności...

02.10.2013

NSA: wynagrodzenie rektora podlega prawu pracy

Droga administracyjna w sprawie wynagrodzenia rektora szkoły wyższej jest niedopuszczalna. Rektor musi pozostawać w stosunku pracy, aby mógł być wybrany na tę funkcję - orzekł NSA

02.10.2013

Fiskus nie ma wyboru jeżeli podatnik nie ma interesu

Fiskus może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli ustali w sprawie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Tak wynika z wyroku NSA z 3 września 2013 r.

30.09.2013