Czynsz z najmu nie jest opłatą targową

Samorząd terytorialny

Obowiązek zapłaty czynszu najmu za grunt oddany do używania, nie może być utożsamiany z obowiązkiem uiszczenia opłaty targowej należnej budżetowi miasta uznał WSA w Łodzi.

04.06.2014

Przyczepa z adresami internetowymi może być reklamą

Samorząd terytorialny

Reklamą jest także przyczepa opatrzona napisami i znakami graficznymi o charakterze reklamowym uznał WSA w Gorzowie Wielkopolskim.Omówienie orzecznictwa pochodzi zprogramu LEX dla Samorządu...

03.06.2014

SA: zarzut mobbingu trzeba udowodnić

Mało wiarygodne są twierdzenia pracownika, że był on mobbingowany przez pracodawcę, jeśli nie zwolnił się z pracy mając możliwość zatrudnienia gdzie indziej. Taka jest konkluzja wyroku Sądu...

03.06.2014