W przedmiotowej sprawie podatnikowi przyznano zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę oraz przyznano rentę z tytułu nieprawidłowego postępowania szpitalnego przez personel medyczny. Świadczenia te są wypłacane przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zdaniem podatnika, otrzymana kwota zadośćuczynienia i odszkodowania jest zwolniona z PIT. Podobnie otrzymana kwota renty na zwiększone potrzeby wypłacana przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala i lekarza.

Tak też przyjął fiskus. Jego zdaniem odszkodowanie jak i zadośćuczynienie są szczególnymi rodzajami świadczeń polegających na naprawieniu szkody. Mają bowiem służyć naprawieniu uszczerbku, jakiego doznaje poszkodowany we wszelkiego rodzaju dobrach przez prawo chronionych (zarówno materialnych jak i niematerialnych). W myśl art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. A ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2014 r., sygn. akt ITPB2/415-318/14/KK

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego