SA wyjaśni za co odpowiada deweloper

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnie, czy wspólnota mieszkaniowa słusznie żąda od dewelopera zwrotu sumy wydanej na naprawę usterek wraz z podatkiem VAT w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym.

16.06.2014

Przedmiot zamówienia musi być odpowiednio opisany

Zamówienia publiczne

Opis przedmiotu zamówienia powinien być zrozumiały dla wszystkich wykonawców w taki sam sposób, nie może powodować rozbieżności interpretacyjnych - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.

14.06.2014