Przesłankę wykluczenia należy interpretować ściśle

Zamówienia publiczne

Przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 p.z.p. nie pozwala na wykluczanie wykonawców, jeśli udział w przetargu nie utrudni uczciwej konkurencji. Co istotne, ciężar dowodowy w tym zakresie spoczywa na...

18.07.2014

SA: spór o dotację na film "Pokłosie" trwa

Sąd Apelacyjny w Warszawie dał sobie dwa tygodnie na rozstrzygnięcie, czy Państwowy Instytut Sztuki Filmowej ma opublikować sprostowanie, że producent filmu Pokłosie nie dokonał bezprawnego...

18.07.2014

Na jedno zamówienie może się składać kilka usług

Zamówienia publiczne

Jeśli w skład jednego zamówienia wchodzi klika różnych usług, to obliczając cenę tego zamówienia, należy uwzględnić stawki VAT właściwe dla każdej z tych usług. Tylko wyjątkowo stosuje się stawkę VAT...

17.07.2014

VAT tylko od odpłatnych przejazdów firmowym autem

Wykorzystywanie przez pracowników spółki wyleasingowanych samochodów służbowych do dojazdów z pracy do miejsca zamieszkania, w przypadku odpłatnego ich udostępnienia, należy uwzględnić w podstawie...

17.07.2014

Sprzedaż bitcoina należy rozliczyć w PIT-36

Przychód z tytułu sprzedaży waluty Bitcoin stanowi przychód z praw majątkowych i jest opodatkowany według skali podatkowej. Przychód należy wykazać w PIT-36. Tak wynika z interpretacji indywidualnej...

16.07.2014

Teściowie też mogą darować bez podatku

Synowa nie będzie musiała zapłacić podatku od faktycznej darowizny od teściów, gdy ci najpierw przekażą przedmiot darowizny swojemu synowi a dopiero ten tym samym aktem notarialnym przekaże go swojej...

15.07.2014