WSA: radny nie może dzierżawić gruntów gminy

Samo tylko dzierżawienie gruntów rolnych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego wystarczy do uznania, że radny prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia tej jednostki,...

08.07.2013

Prawo do ostatniego słowa nie dotyczy postanowień

Strona ma zagwarantowane prawo do zajęcia ostatecznego stanowiska przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, a więc gdy organ w sposób władczy orzeka o uprawnieniach lub obowiązkach...

08.07.2013

SA: pomników nie wolno zmieniać bez zgody twórcy

Gmina Lesznowola pod Warszawą musi usunąć granitowy krzyż umieszczony przy pomniku pomordowanych więźniów Pawiaka i Ravensbruck w Magdalence, a obelisk przesunąć w miejsce, gdzie stał od 1964 roku...

07.07.2013