Jest uzasadnienie do orzeczenia ws. Mariusza T.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie dostarczył w środę pisemne uzasadnienie orzeczenia ws. Mariusza T. wraz z odpisem postanowienia jego pełnomocnikowi. Adwokat wnioskował o te dokumenty, bo zamierza złożyć...

19.03.2014

Pieczęć imienna nie zastąpi podpisu

Zamówienia publiczne

Samo przystawienie pieczęci imiennej w formularzu ofertowym nie oznacza zachowania formy pisemnej. Pieczęć nie jest bowiem desygnatem pojęcia własnoręcznego podpisu - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

19.03.2014

UKS może przetwarzać informacje o osobach trzecich

W sprawach karno-skarbowych o nieujawnione dochody urzędy kontroli mają prawo włączać do dowodów akty notarialne i przetwarzać informacje o osobach trzecich, mimo, że sprawa ich nie dotyczy - uznał...

19.03.2014

WSA: skarbówka może przetwarzać dane osób trzecich

W sprawach karno-skarbowych o nieujawnione dochody urzędy kontroli mają prawo włączać do dowodów akty notarialne i przetwarzać informacje o osobach trzecich, mimo, że sprawa ich nie dotyczy - uznał...

19.03.2014

NSA: ogólniki nie wstrzymają egzekucji podatku

Sąd administracyjny nie wstrzyma wykonania decyzji, jeżeli podatnik tylko ogólnikowo wskaże, że egzekucja przyczyni się do wystąpienia dużych strat w prowadzonej przez niego działalności. Tak wynika...

17.03.2014

SN: kara umowna liczona do dnia otwarcia lokalu

Mimo nie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przewidzianego w umowie o roboty remontowe, odsetki od opóźnienia wykonania prac liczy się do dnia otwarcia lokalu - stwierdził Sąd Najwyższy....

17.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski