Umorzenie przetargu musi być rzetelnie uzasadnione

Zamówienia publiczne

Zamawiający ma prawo umorzyć postępowanie, jeżeli realizacja zamówienia przestała leżeć w interesie publicznym. Decyzję jednak trzeba umotywować - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

28.03.2014

"L" w dowodzie rejestracyjnym nie zwalnia z podatku

Brak jest przepisów pozwalających na uznanie, że adnotacja L w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. Tak wynika z wyroku NSA z 18 lutego 2014 r.

27.03.2014

Biegły nie stwierdzi, że doszło do wypadku przy pracy

BHP

Ustalenie, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy nie należy do ustaleń faktycznych. Kwalifikacja zdarzenia jako wypadku przy pracy na podstawie określonych przez ustawę wypadkową przesłanek jest...

27.03.2014

NSA: maile do prezesa UKE są tajemnicą kupiecką

Korespondencja mailowa, jeśli nie ma waloru oficjalności nie jest informacją publiczną. Maile pracowników Telekomunikacji do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierały tajemnicę kupiecką i...

26.03.2014

SN: notariat nie może wydłużać terminów ustawowych

W regulaminie przeprowadzania wizytacji kancelarii Izba Notarialna wbrew ustawie wydłużyła termin składania ministrowi sprawiedliwości protokołu. Sąd Najwyższy uznał, że to jest niedopuszczalne i...

25.03.2014

PIT: byle jakie sprawozdanie nie daje prawa do ulgi

Prawidłowo sporządzone przez kościelną osobę prawną sprawozdanie musi pozwolić fiskusowi na sprawdzenie, jaki podmiot świadczenie z darowizny od kościelnej osoby prawnej otrzymał. Takie stanowisko...

25.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski