NSA: każdy dom powinien mieć dostęp do bieżącej wody

Samorząd terytorialny

Sieć wodociągowa może przechodzić przez cudzą działkę, nawet jeżeli miałaby doprowadzać wodę tylko do jednego domu - orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. W przeciwnym razie ten jeden dom...

30.10.2013

Pobierający zasiłek stały traci status osoby bezrobotnej

Samorząd terytorialny

Przyznanie bezrobotnemu zasiłku stałego związanego ze stwierdzeniem jego niezdolności do pracy na okres oznaczony powoduje pozbawienie go statusu osoby bezrobotnej wyłącznie w tym okresie uznał WSA w...

29.10.2013

MF nie może interpretować warunkowo

Ocena prawna wyrażona przez ministra finansów w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie powinna mieć charakteru warunkowego (wielowariantowego). Tak wynika z wyroku NSA z 3 października...

29.10.2013

NSA: renta planistyczna nie jest kosztem podatkowym

Renta planistyczna, czyli opłata od wzrostu wartości nieruchomości, nie jest kosztem podatkowym - orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Podatnik, który sprzedaje działkę i musi zapłacić taką...

28.10.2013