WSA: nie jest łatwo wznowić studia na UW

Pięć lat trwała walka studentki V roku psychologii UW o wznowienie studiów, po wcześniejszym skreśleniu z listy studentów. Z powodu upływu czasu słuszna skarga stała się bezprzedmiotowa - orzekł WSA.

10.06.2014

Jedna całodobowa apteka na terenie powiatu to za mało

Samorząd terytorialny

Ustalenie dyżuru tylko jednej apteki całodobowej na terenie całego powiatu nie zapewnia mieszkańcom odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne uznał WSA w...

09.06.2014

Gmina jest stroną w postępowaniu interpretacyjnym

Samorząd terytorialny

Gmina, której organ wykonawczy wójt, wydał na jej wniosek indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, jest legitymowana do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, jeżeli ma w tym...

09.06.2014