WSA: za basen hotel też może płacić niższy podatek

Okoliczność, że hotel wykorzystuje basen, saunę, salę fitness oraz pomieszczenia z nimi związane do prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania z preferencyjnej...

18.06.2014

WSA: kontrwywiad ma rozpoznać pytanie o billingi

Służba Kontrwywiadu Wojskowego ma rozpoznać wniosek fundacji Panoptykon o udostępnienie statystycznej informacji o danych teleinformatycznych - orzekł we wtorek WSA w Warszawie. SKW nie zamierza...

17.06.2014

WSA: umowę o zamówienie należy udostępnić

Zamówienia publiczne

Udostępnienie kserokopii umowy o zamówienie, pokrywane ze środków publicznych, należy do obowiązków Poczty Polskiej, która dysponuje środkami podatników i realizuje zadania ze sfery publicznej -...

17.06.2014

WSA: Poczta nie może ukrywać szczegółów przetargu

Udostępnienie kserokopii umowy na zamówienie, pokrywane ze środków publicznych należy do obowiązków Poczty Polskiej, która dysponuje środkami podatników i realizuje zadania ze sfery publicznej -...

17.06.2014

SA wyjaśni za co odpowiada deweloper

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnie, czy wspólnota mieszkaniowa słusznie żąda od dewelopera zwrotu sumy wydanej na naprawę usterek wraz z podatkiem VAT w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym.

16.06.2014

Przedmiot zamówienia musi być odpowiednio opisany

Zamówienia publiczne

Opis przedmiotu zamówienia powinien być zrozumiały dla wszystkich wykonawców w taki sam sposób, nie może powodować rozbieżności interpretacyjnych - podkreśla Krajowa Izba Odwoławcza.

14.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski