Starosta nie skoryguje punktów karnych kierowcy

Starosta nie ma prawa korygowania punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, wpisanych do ewidencji przez Policję uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

31.03.2014

Akcyza: do wylania piwa potrzebny jest ... celnik

Wyroby akcyzowe nieprzydatne do spożycia muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego, który podpisuje protokół zniszczenia tych wyrobów. Inaczej nie będą...

31.03.2014

SA: udział w show zniszczył relacje międzyludzkie

Uczestnictwo osoby publicznej w programie Taniec z gwiazdami nie uchyla bezprawności działania dziennikarzy Super Expresu - stwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie. - Nie było umowy między skarżącymi a...

29.03.2014

Umorzenie przetargu musi być rzetelnie uzasadnione

Zamówienia publiczne

Zamawiający ma prawo umorzyć postępowanie, jeżeli realizacja zamówienia przestała leżeć w interesie publicznym. Decyzję jednak trzeba umotywować - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

28.03.2014

"L" w dowodzie rejestracyjnym nie zwalnia z podatku

Brak jest przepisów pozwalających na uznanie, że adnotacja L w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. Tak wynika z wyroku NSA z 18 lutego 2014 r.

27.03.2014

Biegły nie stwierdzi, że doszło do wypadku przy pracy

BHP

Ustalenie, czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy nie należy do ustaleń faktycznych. Kwalifikacja zdarzenia jako wypadku przy pracy na podstawie określonych przez ustawę wypadkową przesłanek jest...

27.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski