Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Zarząd powiatu ustalił, by udzielać dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat albo w wieku od 16 do 24 lat uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności.

Ponadto dofinansowanie miało przysługiwać osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, i które nigdy nie korzystały z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Wojewoda zaskarżył uchwałę.

Zdaniem organu nadzoru określenie przez zarząd kręgu osób, którym udziela się dofinansowania w turnusach rehabilitacyjnych, stanowi ograniczenie ustawowego katalogu osób uprawnionych do tego świadczenia.

WSA zgodził się z wojewodą.

Sąd przypomniał, iż każda osoba niepełnosprawna, niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy wieku może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego.

Prawodawca, jak słusznie wskazał wojewoda, nie przyznał organom powiatu uprawnienia do samodzielnego modyfikowania ustawowego kręgu osób uprawnionych do dofinansowania.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.
 

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 24 września 2014 r., sygn. akt II SA/Go 601/14, nieprawomocny