Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.
 

Sprawa dotyczyła skargi właściciela działki na przewlekłość postępowania wojewody, ustalającego odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę jednej z dróg wojewódzkich.

 

Ponad dwuletnie opóźnienie wojewoda tłumaczył między innymi wielością prowadzonych spraw, koniecznością uzupełniania opinii rzeczoznawcy i korzystaniem przez biegłego ze zwolnienia lekarskiego.


WSA przyznał rację właścicielowi działki, iż organ prowadził postępowanie w sposób przewlekły.

Zdaniem sądu sam fakt skomplikowanego charakteru sprawy, czy konieczność przeprowadzenia czasochłonnego postępowania administracyjnego nie zwalnia organu administracji z obowiązku terminowego załatwienia sprawy.

WSA podkreślił, iż rzeczą organu jest tak zorganizować prowadzenie sprawy, by ograniczenia osobowe, czy kwestie finansowe, nie stanowiły przeszkody do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie.

W sytuacji, gdy wiadomo, że postępowanie wymaga podejmowania wielorakich, a przy tym czasochłonnych czynności, nieposiadanie przez organ odpowiedniej ilości pracowników, nie może stanowić obiektywnej przeszkody w rozpoznaniu sprawy, narażając osoby, którym zabrano pod inwestycję nieruchomości, na wyczekiwanie by uzyskać stosowne odszkodowanie z tego tytułu – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 26 września 2014 r., sygn. akt II SAB/Łd 101/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.