Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2015 r. W przedmiotowej sprawie podatniczka kupiła mieszkanie. Środki na jego zakup pochodziły w części ze środków własnych, a w części ze środków rodziców. Nieco ponad 290 tys. zostało zapłacone sprzedawcy mieszkania z zaciągniętego kredytu bankowego. Ponieważ podatniczka nie miała wystarczającej zdolności kredytowej, kredyt ten został zaciągnięty wspólnie z rodzicami. Kredytobiorcami zostali zarówno rodzice, jak i podatniczka. Natomiast w akcie notarialnym - umowie sprzedaży mieszkania, jako nabywca i jedyny właściciel lokalu widnieję tylko podatniczka, bez udziału rodziców. Raty kredytu spłacają obecnie solidarnie wszyscy kredytobiorcy, w równej kwocie dla każdego z nich. Istota przedmiotowej sprawy sprowadza się do kwestii, czy spłata kredytu przez rodziców rodzi po stronie córki obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.

Córka uważa, że udział w spłacie rat kredytu przez rodziców – współkredytobiorców, nie powoduje powstania u niej obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Środki przeznaczane na udział w spłacie rat kredytu przez rodziców nie stanowią darowizny na jej rzecz, ponieważ kredyt zaciągnięty został przez trzy osoby i to one są zobowiązane do jego spłaty.

Fiskus zgodził się z podatniczką. Uznał, że w sytuacji więc, gdy strona zobowiązania solidarnego spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu obdarowania pozostałych stron tego zobowiązania, a jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu, poprzez samą zapłatę całości, czy też części zobowiązania solidarnego, nie może dojść do obdarowania kogokolwiek. Dłużnik solidarny spłaca bowiem własny dług, a nie cudzy. W związku z tym spłata kredytu przez rodziców podatniczki, którzy są współkredytobiorcami, solidarnie zobowiązanymi z tytułu umowy kredytowej do spłaty zadłużenia, nie spowoduje powstania u córki obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 lutego 2015 r., sygn. akt IPTPB2/436-170/14-2/KK

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego