Przedsiębiorca ma obowiązek podawania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o swojej ofercie - to stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczący decyzji UOKiK z grudnia 2010 roku.
Urząd zakwestionował wówczas praktyki spółki Drosed. Zgodnie z regulaminem Wielkiej Loterii Drosed aby wziąć udział w losowaniu nagród należało kupić co najmniej dwa promocyjne produkty Drosed (np. pasztet lub mielonkę) i wysłać zgłoszenie SMS-em. Na konserwach biorących udział w loterii nie było jednak informacji o terminie dokonywania zgłoszeń, który ostatecznie upływał 31 października 2010 r. Tymczasem produkty objęte Wielką Loterią Drosed były sprzedawane także po zakończeniu promocji.
W opinii UOKiK praktyka spółki Drosed mogła prowadzić do nabywania przez konsumentów promocyjnych produktów w celu wzięcia udziału w loterii już po jej zakończeniu.

Wyrok z 3 października 2014 r. (VI ACa 1954/13) jest prawomocny.