Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, NSA oddalił skargę przedsiębiorcy, który nie zgodził się z decyzją powiatowego inspektora sanitarnego. Uznał, że przewlekłe schorzenie obwodowego układu nerwowego u szwaczki jest chorobą zawodową. Przypadłość ta (zespół cieśni w obrębie nadgarstka) jest bowiem wymieniona w wykazie chorób zawodowych stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869). Przy czym podstawą do uznania pracownicy za osobę cierpiącą na chorobę zawodową było orzeczenie lekarskie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.