Konfuzja wierzytelności nie podlega PIT

W przypadku, gdy zobowiązanie podatnika wobec spółki osobowej wygaśnie wskutek konfuzji, po jego stronie nie powstanie przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

07.01.2014

WSA: sołectwo może być utworzone także w mieście

Samorząd terytorialny

Sołectwo historycznie jest formą samorządu mieszkańców wsi, gdyż jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. Mimo to jednak, nie można stwierdzić, że sołectwa nie mogą być tworzone na...

03.01.2014

WSA: sołectwo może być utworzone także w mieście

Sołectwo historycznie jest formą samorządu mieszkańców wsi, gdyż jego organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie. Mimo to jednak, nie można stwierdzić, że sołectwa nie mogą być tworzone na...

03.01.2014

Zakres uzasadnienia wyznacza sam zamawiający

Zamówienia publiczne

Przepisy p.z.p nie określają zakresu informacji, jakie powinny znaleść się w treści uzasadnienia decyzji zamawiającego o unieważnieniu postępowania - podkreśla KIO.

31.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski