VAT: ZCP to nie zbiór przypadkowych elementów

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich, jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną...

08.04.2014

Odpady komunalne powstają nie tylko w domach

Zamówienia publiczne

Gmina ma prawo wymagać, aby wykonawca odbierał i wywoził odpady komunalne nie tylko z gospodarstw domowych, ale też z biur, firm czy uczelni - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

08.04.2014

SN o zakazie prowadzenia pojazdów

Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień do ich prowadzenia przez...

07.04.2014

WSA: hałas z wiatraków nie zagraża terenom rolnym

Hałas emitowany przez pracujące turbiny wiatrowe nie ma znaczenia dla terenów rolniczych, dla nich bowiem nie określono dopuszczalnych wartości immisji hałasu uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

06.04.2014

SA: opłata półkowa to nieuczciwy chwyt rynkowy

Sieć handlowa Real musi zapłacić ok. 6 mln zł za utrudnianie dostępu do rynku swemu dostawcy, na którego nałożyła dodatkowe tzw. opłaty półkowe. Jest to czyn nieuczciwej konkurencji - uznał Sąd...

05.04.2014

Data wpływu do KIO jest kluczowa

Zamówienia publiczne

Dla uznania, że odwołanie zostało skuteczne wniesione w terminie, nie jest wystarczające nadanie go na poczcie. Liczy się data wpływu do KIO - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

04.04.2014

Szkolne obiady: uczeń płaci tylko za "wsad do kotła"

Finansowanie oświaty

Uczeń płaci tylko za składniki wykorzystane do przygotowania szkolnego obiadu. Pozostałe koszty, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki naliczane od ich wynagrodzeń oraz nakłady na utrzymanie...

04.04.2014