Aleksander K. domagał się od PKS w Ciechanowie udostępnienia informacji publicznej tj. odpowiedzi na pytania, ilu kontrolerów sprawdza bilety w autobusach, czy kontrolerzy są zatrudniani przez firmę zewnętrzną czy dokonują jej pracownicy PKS. Aleksander K. chciał wiedzieć także od kiedy obowiązuje umowa, jeśli jest  z formą zewnętrzną i jak wygląda identyfikator, który powinni mieć kontrolerzy.
PKS  SA nie odpowiedział na te pytania, twierdząc, że poruszane we wniosku zagadnienia nie należą do informacji publicznych. PKS SA nie jest ponadto podmiotem zobowiązanym do udzielenia takich danych. Wniosek złożono  od 8 listopada 2012 r. i od tej pory PKS skierował do wnioskodawcy tylko pismo odmowne.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 2 września br. nakazał rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni.
Zdaniem WSA doszło do rażącej bezczynności ze strony PKS. Jednak zgodnie z art. 7 ust.1 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują lokalny transport zbiorowy. PKS SA wykonuje właśnie na zlecenie gminy takie zadanie, a gmina przekazuje przedsiębiorstwu odpowiednie środki pieniężne. A zatem PKS SA dysponuje środkami publicznymi i dlatego powinna ujawnić na co je wydaje - dodał sąd.

Sygnatura akt II SAB/Wa 418/14, wyrok WSA z 2 września 2014 r.