NSA: konsultacje społeczne powinny być tajne

Samorząd terytorialny

W procedurze konsultacji społecznych każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i...

17.05.2016

SN: pozorna sprzedaż mogła być darowizną

Matka za pieniądze spółki darowała mieszkanie synowi - stwierdził sąd I instancji. Ale wcześniej pożyczyła pieniądze synowej i sprzedała jej mieszkanie. Ta zaś odsprzedała lokal synowi. Sąd II...

16.05.2016