NSA: decyzję środowiskową może podważyć kontrraport

Środowisko

Raport inwestora w sprawie odziaływania elektrowni wiatrowej na środowisko można było podważyć tylko poprzez sporządzenie kontrraportu, a nie poprzez żądanie od wójta przeprowadzenia dodatkowych...

10.10.2017

WSA: rada miasta nie wyznacza administratora cmentarza

Samorząd terytorialny

To do wójta należy decyzja czy zarząd cmentarzem będzie wykonywał samodzielnie, czy też przez administratora, a w dalszej kolejności również jaki podmiot będzie administratorem, i jaki zakres...

06.10.2017

WSA uchylił uchwałę krajobrazową Opola

Samorząd terytorialny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w czwartek uznał za nieważną tzw. uchwałę krajobrazową, która w założeniu miała regulować m.in. zasady umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej Opola. Wyrok...

06.10.2017

SA: lokal mniejszy to i cena powinna być niższa

Warszawski Sąd Apelacyjny uznał, że jeżeli faktyczna powierzchnia lokalu sprzedanego konsumentowi jest mniejsza od powierzchni wskazanej w umowie rezerwacyjnej, to zachodzą podstawy do obniżenia ceny...

05.10.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski