RIO: najpierw uchwała o udzieleniu pomocy

Samorząd terytorialny

Rada gminy przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu zobowiązania na pomoc finansową innej jednostce samorządu terytorialnego jest zobowiązana do podjęcia odrębnej uchwały o udzieleniu takiej pomocy -...

19.10.2017

SN: prawo do świadczenia przedemerytalnego

Utrata statusu osoby bezrobotnej i ponowna rejestracja w urzędzie pracy nie stanowi sama w sobie przeszkody, aby tej osobie przyznać świadczenie przedemerytalne - stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił...

18.10.2017

Montaż markiz bez preferencyjnej stawki VAT

Dla montażu markiz tarasowych i balkonowych należy zastosować 23 proc. stawkę podatku VAT. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2017 r.

17.10.2017

NSA: opłaty za parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych

Samorząd terytorialny

Opłaty za parkowanie aut mogą być pobierane tylko od kierowców, którzy zostawiają swoje samochody w oznaczonych do tego miejscach - orzekł 9 października br. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7...

16.10.2017

SN: błąd syndyka spowodował utratę lokalu

Sąd Najwyższy orzekł, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej nie może uchylać własnej uchwały, która przyjęła powoda w poczet członków, mimo, że zbycie lokalu przez syndyka było bezprawne - orzekł Sąd...

13.10.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski