WSA: wskazanie lokalu socjalnego ma charakter cywilnoprawny

Samorząd terytorialny

Czynność wskazania lokalu socjalnego czyli czynność stanowiąca ofertę zawarcia umowy najmu nie ma charakteru administracyjnoprawnego, gdyż zmierza do nawiązania stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu...

07.11.2017

SN: zasiedzenie dla małżonków we wspólnocie majątkowej

Samorząd terytorialny

Stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości może nastąpić tylko na rzecz osoby wskazanej przez wnioskodawcę także wtedy, gdy z ustaleń sądu wynika, że na skutek zasiedzenia nieruchomość weszła...

02.11.2017

RIO: nieokreślony termin, niejasny rodzaj informacji

Samorząd terytorialny

Uchwała jasno i precyzyjnie ma określać terminy i rodzaj informacji lub dokumentów od złożenia, których może być uzależnione rozpatrzenie wniosku o dotację - stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa...

02.11.2017

ETPC nie pomoże odzyskać znacjonalizowanej fabryki

Spadkobiercy byłych właścicieli fabryki maszyn rolniczych z Lublina nie mogą liczyć na pomoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w cofnięciu skutków nacjonalizacji. Trybunał uznał za spójną linię...

02.11.2017