„Uwaga dzikie zwierzęta” nie w każdym lesie

Zarządca drogi nie odpowiada za szkodę powstałą w wyniku kolizji z łosiem, mimo braku znaku ostrzegawczego A-18b, jeżeli nie miał wiedzy, że droga jest szlakiem migracyjnym zwierząt leśnych i do...

27.10.2017

RIO: zwrot dotacji reguluje ustawa o finansach publicznych

Samorząd terytorialny

Gmina nie może rozszerzać przesłanek zwrotu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach ponad te, które zapisano w przepisach ustawy o finansach publicznych -...

26.10.2017

TSUE: przepisy ksh niezgodne z prawem UE

Przepisy kodeksu spółek handlowych uzależniające rozwiązanie spółki i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego od wcześniejszego przeprowadzenia jej likwidacji, mogą utrudniać, a nawet...

26.10.2017

Wyrok dla Lwa Rywina bez zawieszenia

8 miesięcy więzienia bez zawieszenia, taki prawomocny wyrok zapadł wobec Lwa Rywina oskarżonego ws. korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej. Miało mu to pomóc w uniknięciu odbycia kary 2,5 roku...

25.10.2017

Wojewoda: najpierw program potem jego zasady

Samorząd terytorialny

Rada gminy najpierw musi przyjąć lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a dopiero później, w odrębnej uchwale, określić warunki udzielania pomocy, formy i zakres...

25.10.2017

Wojewoda: odbioru tekstyliów nie można limitować

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwalają na limitowanie ilości odbieranych nieodpłatnie za opłatę śmieciową: chemikaliów, tekstyliów, elektrośmieci czy...

23.10.2017