WSA: statut placówki kulturalnej musi być precyzyjny

Statut instytucji kultury nie może zawierać postanowień blankietowych, ogólnych i nie pozwalających na stwierdzenie, jaki na prawdę jest zakres aktywności tej placówki - orzekł Wojewódzki Sąd...

13.09.2016

WSA: usuwanie awarii sieci należy do zadań publicznych

Samorząd terytorialny

Usuwanie awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, jej konserwacja i modernizacja są zadaniami publicznymi związanymi ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków uznał Wojewódzki Sąd...

07.09.2016