Problem dotyczył oceny, czy wstawienie stolarki okiennej w budynku z 1913 r. w Gnieźnie, było remontem czy przebudową.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w czerwcu 2012 r. decyzję, w której nakazał przedstawić skarżącemu inwestorowi Andrzejowi Z. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; a także - projektu wraz z decyzją o uprawnieniach budowlanych projektanta w terminie do września 2012 r.
Odwołujący poinformował organ I instancji między innymi, iż wymiana tymczasowej stolarki okiennej na nową w budynku dawnej fabryki B.B. w Gnieżnie okazała się niemożliwa. Dlatego, że po ich demontażu wypadły uzupełnienia i słupki wypełniające pustkę pomiędzy elementami okiennymi w starych "oryginalnych" większych otworach okiennych". W związku z tym, zgodnie z archiwalną dokumentacją wstawiono okna i przywrócono stan pierwotny.

Czytaj też>> NSA: Gostków nie chce zabytku, ale skarga jest nieskuteczna

Miejski Konserwator Zabytków poinformował organ powiatowy, iż dawna fabryka B. B., nie jest ujęta w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowana jest natomiast w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gniezna., wpisanego do rejestru zabytków. Zatem podlega ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Więcej>>NSA: ostrożnie z remontami w historycznym budynku