Deregulacja zawodów w Senacie

W trakcie 33. posiedzenia senatorowie debatować będą nad ustawą o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Ustawa zmierza do zmniejszenia liczby zawodów regulowanych, których...

15.05.2013

Wymagania formalno-prawne w zakresie gospodarki odpadami

BHP

Bardzo istotną sprawą dotyczącą nie tylko tych dużych, ale również i małych przedsiębiorstw jest właściwie prowadzona gospodarka odpadami. Nieprzestrzeganie uregulowań prawnych może wiązać się z...

15.05.2013

Prace pod napięciem w Nawigatorze Procedury Prawa Pracy

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności...

15.05.2013

Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika

Nowo zatrudniony pracownik musi podpisać angaż najpóźniej w dniu, w którym stawił się do pracy. Po przyjęciu pracownika, w ciągu 7 dni, pracodawca ma obowiązek przedstawienia na piśmie zasady...

15.05.2013

Nie-Konferencja #truWarsaw

#truWarsaw to pierwsza Nie-Konferencja HR organizowana na całym świecie. W tym roku również w Warszawie.

15.05.2013

Francja: Senat przyjął ustawę reformującą rynek pracy

HR

Francuski Senat przyjął we wtorek, w ślad za izbą niższą parlamentu, ustawę reformującą rynek pracy, która ma poprawić konkurencyjność francuskich firm oraz zachęcić małe spółki do zatrudniania, a...

14.05.2013

Urzędników znowu przybyło

W administracji publicznej pracuje o prawie 7 tysięcy osób więcej niż w 2011 r. - wynika z ostatnich danych GUS, które publikuje Rzeczpospolita. Najwięcej biurokratów przybyło w samorządach gminnych.

14.05.2013

We wtorek Sejm o urlopach dla tzw. matek I kwartału

Sejm we wtorek, na specjalnym posiedzeniu, zajmie się czterema projektami nowelizacji Kodeksu pracy. Przewidują one, że prawo do rocznego urlopu rodzicielskiego będą mieli rodzice wszystkich dzieci...

13.05.2013