Trwa pilotaż reformy urzędów pracy

HR

Przekazanie obsługi tzw. trwale bezrobotnych z urzędów pracy do prywatnych agencji zatrudnienia - to jedno z założeń reformy rynku pracy, nad którą pracuje Sejm. W kilku województwach trwa już...

21.01.2014

Rada Ochrony Pracy o absencji chorobowej pracowników

BHP

Dnia 21 stycznia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP). Program posiedzenia obejmował m.in. przyjęcie stanowisk ROP w sprawie: absencji chorobowej rejestrowanej w ZUS, a także oceny...

21.01.2014

Odśnieżanie budynków tylko z zabezpieczeniem

BHP

Pracodawca nie może dowolnie wysyłać pracowników do usuwania śniegu z dachów na budynkach firmy. Musi najpierw zadbać o ich bezpieczeństwo, podobnie jak i osób, które znajdują się przed obiektem.

21.01.2014

Wstępne wyniki kontroli w Koniecpolu

BHP

Poszukiwania pojemnika zawierającego promieniotwórczy izotop kobaltu (Co-60) na terenie zakładu pracy KZPP Koniecpol nie przyniosły rezultatów. Przeniesiono je poza teren KZPP oraz na cztery skupy...

21.01.2014

Instrukcje w miejscu pracy

BHP

Instrukcja jest swoistą listą poleceń i nakazów, której zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek przestrzegać. W przepisach jest mowa o różnych rodzajach instrukcji, czasem nazwy tych aktów...

21.01.2014

Będzie większy ład w kodeksie pracy

Rząd pracuje nad nowelizacją kodeksu pracy, która ma uporządkować przepisy ustawowe z wykonawczymi. Założenia do noweli przewidują przeniesienie przepisów z rozporządzeń do kodeksu pracy oraz...

21.01.2014

GUS: wynagrodzenie w grudniu wzrosło o 2,7 proc. rdr

Przeciętne wynagrodzenie brutto w grudniu wyniosło 4221,50 zł, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 2,7 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 8,3 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd...

20.01.2014

Ustalanie prawa do trzynastki na przykładach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pełni rolę świadczenia motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej. Pracownik jest uprawniony do otrzymania dodatkowego świadczenia, o...

20.01.2014