Lewiatan: trzeba wspierać aktywność zawodową kobiet
\

Na rynku pracy jest wiele do zrobienia w kwestii wyrównywania pozycji kobiet. Obserwowane obecnie niekorzystne zmiany demograficzne są ściśle powiązane z polityką równościową - mówi dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem dr Henryki Bochniarz obserwowane obecnie niekorzystne zmiany demograficzne są ściśle powiązane z polityką równościową. Najwięcej dzieci rodzi się w tych krajach, gdzie kobiety nie muszą wybierać między rodziną a pracą: we Francji, gdzie postawiono na powszechną dostępność opieki instytucjonalnej, i w krajach skandynawskich, gdzie oprócz żłobków i przedszkoli od kilku dekad działają mocne mechanizmy promujące równość w rodzinie. Dlatego potrzebna jest polityka rodzinna wspierająca aktywność zawodową kobiet i ułatwienia w łączeniu życia zawodowego z prywatnym tak, by kobiety nie były wypychane z rynku pracy. Niezbędne są kampanie społeczne promujące równość praw i obowiązków rodziców, służące m.in. upowszechnieniu wykorzystania urlopów ojcowskich. Potrzeba dalszych działań na rzecz zwalczania luki płacowej.

W kontekście zmian demograficznych i rynku pracy niezbędne staje się promowanie polityki różnorodności w zatrudnieniu i pełnego wykorzystania potencjału zawodowego nie tylko mężczyzn, ale i kobiet, osób 50+, niepełnosprawnych.

To wszystko zadania, przed którymi stanie prof. Małgorzata Fuszara nowa Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania. Prezydent Konfederacji Lewiatan uważa, że prof. Fuszara ze swoim doświadczeniem, merytorycznym przygotowaniem i otwartością na dialog doskonale sprawdzi się jako osoba odpowiedzialna za sprawy równościowe.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 28 lipca 2014 r.

Data publikacji: 28 lipca 2014 r.