Minister Irena Wóycicka: brak całościowej wizji polityki rodzinnej
\

Minister uważa, że polityka rodzinna jest cząstkowa, są różne inicjatywy, ale nie ma całościowej wizji. Podkreśliła, że prezydent powołał zespół ekspertów, który pracuje nad kompleksową strategią dotyczącą polityki rodzinnej.

W porannej rozmowie w „Sygnałach Dnia” Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka mówiła, że w ostatnich latach nastąpił postęp - w 2009 roku wprowadzono urlopy ojcowskie, poprawił się dostęp do opieki przedszkolnej, jest ustawa żłobkowa, choć nie najlepiej funkcjonująca. Minister podkreślała, że nie ma czynnika, który ułatwi kobietom łączenie pracy z obowiązkami domowymi i ułatwi młodym ludziom decyzje o założeniu rodziny. Irena Wóycicka wskazywała, że musi istnieć system placówek opiekuńczo-wychowawczych - sieć przedszkoli i żłobków, oferujących dobre warunki. Minister podkreśla, że bardzo ważna jest też elastyczna organizacja czasu pracy. – mówiła o dostosowaniu czasu pracy do potrzeb rodziców. Zwróciła uwagę, że takie rozwiązania są m.in. w Finlandii, w Czechach. - Prezydent bardzo silnie angażuje się w to, aby inspirować samorządy do bardziej dokładnego patrzenia na rodzinę i jej potrzeby. Temu służy m.in. debata, która odbędzie się w Opolu – podkreśliła minister Wóycicka. - W czasie tych spotkań – mówiła minister - przedstawiciele rodzin danego regionu dyskutują z przedstawicielami samorządów i ekspertów o tym, czego potrzebują, przedstawiają swoją perspektywę, proponują rozwiązania.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 14 marca 2013 r.

Data publikacji: 14 marca 2013 r.