Kobiety i zdrowie w pracy

Dzień 8 marca, początkowo nazywany Międzynarodowym Dniem Kobiet Pracujących, obchodzi się od ponad stu lat, aby wyrazić uznanie dla roli kobiet i ich wkładu do społeczeństwa. Kobiety stanowią 45% ogółu zatrudnionych w Unii Europejskiej, jednak zbyt wiele miejsc pracy wciąż powstaje z myślą o typowych pracownikach płci męskiej. Podejście do BHP uwzględniające kwestię płci jest niezbędne, aby życie zawodowe kobiet było zdrowsze, bezpieczniejsze i wydajniejsze.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opracowała kilka publikacji szczególnie poświęconych kobietom. Wprowadza również problematykę płci do innych raportów, w tym raportów na temat hałasu, chorób mięśniowo-szkieletowych i młodych pracowników. Inne raporty i artykuły w Internecie dotyczą grup zawodowych, do których zaliczają się głównie kobiety, np. osoby sprzątające, pracownicy służby zdrowia i sektora kształcenia. Zasoby w ramach praktycznych rozwiązań mają pomóc użytkownikom w przyjęciu podejścia uwzględniającego problematykę płci w rozpoznawaniu zagrożeń i zapobieganiu im, braniu udziału w debacie na temat najlepszego zastosowania tego podejścia oraz uczestniczeniu w dzieleniu się informacjami pochodzącymi z badań na temat płci i bezpieczeństwa zawodowego.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 8 marca 2013 r.

Data publikacji: 8 marca 2013 r.