Sejm: Nowelizacje kodeksu pracy do dalszych prac w komisji
\

W piątkowym bloku głosowań Sejm rozpatrzył wniosek o odrzucenie dwóch projektów nowelizujących kodeks pracy w zakresie czasu pracy. Wniosek o odrzucenie obu projektów zgłosili posłowie klubów: PiS, RP, SLD i SP, nie uzyskał on jednak większości. Projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisji.

W dniu 7 marca odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów: rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk 1105) oraz zgłoszonego przez grupę posłów PO projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk 1116).

Zgodnie z rządowym projektem wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy możliwe będzie w każdym systemie czasu pracy. Musi być to jednak uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Muszą być ponadto zachowane ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Drugim rozwiązaniem przewidzianym przez projekt jest możliwość rozpoczynania pracy w różnych godzinach bez powstawania godzin nadliczbowych.

Poselski projekt ustawy oprócz wydłużenia okresu rozliczeniowego przewiduje również wprowadzenie zmian w zakresie: definicji doby pracowniczej, trybu wprowadzania przerywanego czasu pracy, wydłużenia niepłatnej przerwy w pracy, obniżenia stawek za pracę w godzinach nadliczbowych i rekompensowania pracy w dzień wolny.

Obydwa projekty wzbudziły sprzeciw PiS, RP, SLD i SP, które zgłosiły wniosek o ich odrzucenie. Wniosek nie uzyskał jednak większości. Za odrzuceniem rządowego projektu było 216 posłów, 234 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Za odrzuceniem poselskiego projektu było 224 posłów, 224 było przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Oba projekty skierowane zostały do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 8 marca 2013 r.

Data publikacji: 8 marca 2013 r.