Jak zatrzymać mamy w pracy
\

Pracujące matki są motorem wzrostu gospodarczego, pod warunkiem, że korzystają z elastycznych form pracy – wynika z ankiety Regus.

W jaki sposób polskie firmy mogą zachęcić kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim? Przez wprowadzenie większej elastyczności, częstsze wykorzystywanie technologii wideokonferencyjnej, zapewnienie dostępu do żłobków w pobliżu miejsca pracy oraz umożliwienie pracy w niepełnym wymiarze godzin - tak uważają polscy respondenci, którzy wzięli udział w najnowszej ankiecie firmy Regus, przeprowadzonej wśród ponad 26 tysięcy ludzi biznesu z ponad 90 krajów. Kobiety powracające z urlopu macierzyńskiego są nie tylko kluczowym czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy. Ankietowani stwierdzili, że z perspektywy firmy przyjmowanie do pracy młodych matek zwiększa produktywność, a także pozwala ograniczyć koszty związane z zatrudnianiem nowych pracowników i ich szkoleniem.

Więcej: www.regus.presscentre.com/Content/Detail.aspx?ReleaseID=17001&ampNewsAreaID=2

Źródło: www.regus.presscentre.com, stan z dnia 8 marca 2013 r.

Data publikacji: 8 marca 2013 r.