Samorządy mogą wnioskować o dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny
\

Gminy oraz powiaty mogą składać zapotrzebowania na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił bowiem Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

W ramach Programu możliwe jest dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w 2013 r. do 100 proc. kwoty wynoszącej 2500 zł miesięcznie wraz z pochodnymi, na etat lub równoważnej czasowo umowy zlecenia oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do 70 proc. z kwoty 2500 zł tj. 1750 zł miesięcznie wraz z pochodnymi na etat lub równoważoną czasowo umowę zlecenia.

W ramach Programu kwalifikowane są wydatki ponoszone w 2013 r.

Zapotrzebowania na priorytety wskazane w Programie należy złożyć do właściwego wojewody w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia Programu.

Więcej: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6079,ogloszenie-resortowego-programu-wspierania-rodziny-i-systemu-pieczy-zastepczej-na-rok-2013-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzin.html

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 21 lutego 2013 r.

Data publikacji: 21 lutego 2013 r.