Na spotkaniu będzie przyjęty dokument Actions to foster youth employment in the Member States. Dokument koncentruje się wokół m.in. kwestii promowania wejścia na rynek pracy, czasowych dopłat do pensji, pożyczek na preferencyjnych warunkach, staży w przedsiębiorstwach, pomocy w samozatrudnieniu czy programów wspierających rozpoczęcie kariery zawodowej.

Po zeszłotygodniowym szczycie unijnym premier poinformował, że Polska otrzyma w latach 2014 i 2015 ok. 2 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodych oraz dodatkowe środki na ten cel w 2016 roku. Jak ocenił, środki te to dla Polski "konkretne wzmocnienie". Dodał także, że rząd już przygotowuje konkretne programy na wykorzystanie tych środków. Według statystyk w 27 krajach UE bez pracy jest 5,6 miliona młodych ludzi.

W spotkaniu w Berlinie wezmą udział kanclerz Niemiec, prezydent Francji, prezydent Litwy, premierzy Hiszpanii, Holandii, Włoch, Austrii, Grecji i Danii oraz przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.