Z drugiej strony 3 na 4 ankietowanych stwierdziło, że byliby źli gdyby nie mogli podczas wakacji sprawdzić co dzieje się w pracy.

30% ankietowanych nie wyobraża sobie wakacji bez smartfona. Niektórych szefów niepokoi taka sytuacja, bo wiedzą, że w takich warunkach pracownik tak naprawdę nie wypoczywa.

67% pracowników stwierdza, że członkowie ich rodzin lub przyjaciele są zazwyczaj rozczarowani, kiedy oni podczas wakacji odbierają służbowe telefony lub sprawdzają pocztę.

60% ankietowanych uważa, że sprawdzanie poczty podczas urlopu znacznie ułatwia powrót do pracy po wakacjach.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/18297-us-workers-love-hate-their-smartphones-while-on-vacation-poll