Badanie zostało przeprowadzone przez Staples Kanada na 386 pracodawcach i 304 pracownikach. Aż 70% pracodawców potwierdza wzrost produktywności.

55% wszystkich ankietowanych twierdzi, że nowoczesne technologie sprzyjają produktywności, tak samo postrzegana jest telekomunikacja (58%).

Z drugiej strony - 56% ankietowanych ma poczucie, że ograniczenia technologiczne mają znaczny wpływ na spadek produktywności.

Jako czynniki zagrażające produktywności ankietowani wymieniali: wypalenie zawodowe (44%), środowisko pracy, które nie sprzyja współpracy (36%), kontaktowanie się z rodziną podczas czasu pracy (59%), integrowanie się z pozostałymi pracownikami (56%).

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/18300-workers-more-productive-today-than-5-years-ago-survey