Mniej popularne są poczta elektroniczna (ok. 10 tys. listów miesięcznie) i czat (ok. 7,5 tys. połączeń).

Numery infolinii ZUS to 22 560 1600 lub 801 400 987. Po wybraniu jednego z nich oraz określeniu tematu rozmowy: świadczenia emerytalno-rentowe, świadczenia krótkoterminowe (zasiłki) wraz z kwestiami orzecznictwa lekarskiego, prewencja i rehabilitacja, ubezpieczenia, sprawy związane z płatnikami składek oraz pomoc techniczna w zakresie programu Płatnik i platformy PUE system połączy nas z właściwym tematycznie konsultantem.

W takiej formie Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) zaczęło funkcjonować 14 czerwca 2013 r. Wcześniej obsługa klienta odbywała się poprzez bezpośrednie telefony do oddziałów ZUS.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe ZUS dzwoniący na numery infolinii najczęściej (ok. 20-25 tys. połączeń miesięcznie) dotyczy spraw związanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi, zasiłkami oraz spraw zgłaszanych przez płatników składek. "Najczęściej pytania dotyczą warunków uzyskania emerytury lub renty oraz wyliczania ich wysokości, możliwości uzyskania zasiłków i ich wysokości czy też wyliczenia wysokości należnych składek" - informuje ZUS.

Zakład podaje, że "duża liczba klientów ZUS korzysta także z możliwości zadania pytania konsultantom COT w formie pisemnej poprzez internet, bezpośrednio ze strony Nowego Portalu Informacyjnego, uruchomionego w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS".

Pytania takie są następnie kierowane w formie elektronicznej na adres skrzynki poczty elektronicznej COT. Miesięcznie Centrum obsługuje ok. 10 tys. połączeń email. Oprócz tego z konsultantami COT można nawiązać rozmowę w postaci usługi czat. Miesięcznie obsługiwanych jest ok. 7,5 tys. takich połączeń.

Ponadto z ZUS-em można się też skontaktować poprzez tzw. urzędomaty zlokalizowane w placówkach ZUS, a także za pomocą skype'a.

Wszystkie te kanały informacyjne mogą wykorzystywać ubezpieczeni, którzy np. będą mieli pytania lub wątpliwości co do danych zawartych w informacji o stanie swojego konta w ZUS i prognozowanej wysokości przyszłej emerytury. Od poniedziałku ZUS wysyła listy z tą informacją do ok. 19 mln Polaków. (PAP)

js/ pz/ bk/