PIP o bhp w zakładach gazowniczych

BHP

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie 18 listopada br. odbyła się konferencja pn. Bezpieczeństwo pracy w zakładach gazowniczych. Poświęcona była omówieniu problemów związanych z...

20.11.2014

Zmiana wysokości premii wymaga specjalnego trybu

Pracodawca, który zamierza zmniejszyć wysokość premii pracownika może tego dokonać na dwa sposoby: poprzez zawarcie porozumienia albo wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy, tłumaczy Barbara...

20.11.2014

Pracodawcy RP: pensje Polaków idą w górę

Roczna dynamika wzrostu wynagrodzeń wyraźnie przyspieszyła w październiku - zauważają w środę Pracodawcy RP. Ich zdaniem to wynik poprawy koniunktury i deflacji cen konsumenckich.

19.11.2014

Polska potrzebuje lepszej polityki imigracyjnej

Polska potrzebuje lepszej polityki imigracyjnej, w tym skutecznego systemu informacji o potrzebach rynku pracy oraz edukowania tak imigrantów, jak i Polaków po to, by zapobiegać dyskryminacji - to...

19.11.2014

Senat zdecyduje o oskładkowaniu umów zlecenia

Dziś Senat rozpoczyna dwudniowe posiedzenie. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych, której celem jest ozusowanie części umów śmieciowych będzie jedną z poruszanych kwestii.

19.11.2014

Pracodawcy RP za zmianami w umowach terminowych

Pracodawcy RP akceptują zaproponowany przez resort pracy ustawowy limit zatrudnienia w oparciu o umowy na czas określony. Według nich w projekcie MPiPS brakuje propozycji wydłużenia do 6 miesięcy...

19.11.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski